Γρήγορο Δείπνο

Καλημέρα «Πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν θα παίρνουμε πάντα τις σωστές αποφάσεις, …

Καλημέρα 🌻 «Πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν θα παίρνουμε πάντα τις σωστές αποφάσεις, θα τα ξεγελάμε μερικές φορές, καταλαβαίνοντας ότι η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας, είναι το μέρος της επιτυχίας».

Related Articles

Back to top button