Γρήγορο Δείπνο

Το Zoom sur Le Chou Rouge Il est riche με βιταμίνη C και βιταμίνη B9. Ce chou es…

Zoom sur🔎 Το Le Chou Rouge Il est riche με βιταμίνη C και βιταμίνη Β9. Ce chou est un légume léger, l’apport énergétique est d’environ 25kcal/100g. Il est aussi connu comme un médicament natural, ses bienfaits ont un effet sur la santé καρδιοαγγειακό, puis il stimule la Flore intestinale. Il contient également des sels minéraux, tels Potassium et Calcium. Ses antioxydants protègeront également votre organisme. • • • • • Retrouvez moi demin pour une recette inédite et en live🎥

Related Articles

Back to top button